Vedlagt ligger en pdf angående workshopen i Bosnisa:
Workshop-Description-Phase-I