CONNECT

Connect er Broderskabets profileringsgruppe, og arbeider for å skaffe linjeforeningen nye sponsorer, bedriftspresentasjoner, omvisninger på arkitektkontor og mer. Lederen for Connect sitter i Collegiet, og velges inn ved Generalforsamlingen, mens øvrige stillinger vil bli utlyst i løpet av høsten. Er du interessert i å forhandle frem avtaler, ha kontakt med næringslivet og bidra til at linjeforeningen synes også utenfor NTNUs grenser, er Connect noe for deg!