Jubileumskommiteen

revy00041

BESKRIVELSE JUBKOM

I 2018 var det 105 år siden Broderskabet ble stiftet, og det skulle feires. Det ble arrangert en jubileumsuke i uke 43, som avsluttet med en jubileumsbankett lørdag 27. oktober. Under jubileumsuken var det et variert opplegg for alle medlemmene av Broderskabet. Jubileumskomiteen stod for planlegging og gjennomføring av jubileet.

Jubkom bestod av:
Maren Haraldstad Heier – Leder
Grete Faanes – Nestleder
Marte Nyberget – Bankettansvarlig
Kaia Ingelill Aune – Økonomiansvarlig
Henrik Skovli – Sponsoransvarlig
Martin Hamarsland – Sponsoransvarlig
Ragnhild Skoglund – PR-ansvalig