revy00041

BESKRIVELSE JUBKOM

I 2018 blir er det 105 år siden Broderskabet ble stiftet, og det skal feires. Det vil bli arrangert en jubileumsuke i uke 43, som avsluttes med en jubileumsbankett lørdag 27. oktober. Under jubileumsuken vil det være et variert opplegg for alle medlemmene av Broderskabet. Jubileumskomiteen står for planlegging og gjennomføring av jubileet.

Jubkom består av:
Maren Haraldstad Heier – Leder
Grete Faanes – Nestleder
Marte Nyberget – Bankettansvarlig
Kaia Ingelill Aune – Økonomiansvarlig
Henrik Skovli – Sponsoransvarlig
Martin Hamarsland – Sponsoransvarlig
Ragnhild Skoglund – PR-ansvalig