COLLEGIET

IMG_3582

Collegiet er hovedstyret i Broderskabet og fungerer som det øverste organ i linjeforeningen.

Collegiet står for den daglige driften av linjeforeningen og holder ukentlige møter på Broderskabskontoret. En gang i måneden avholdes det UGLE-møte*, der Collegiet og undergruppelederne kommer sammen for å samkjøre driften i Broderskabet og diskutere viktige saker.

I tillegg arrangerer Collegiet fadderukene, phuniseringen, immatrikuleringsballet, julegrøt, og undergruppefest for å nevne noe. Vi holder Broderskabskontoret i stand, planlegger opptaket av nye medlemmer og jubileum.

Det er Collegiet som representerer Broderskabet utad på andre linjeforeningers tilstelninger.

Collegiets medlemmer velges ved Broderskabets generalforsamling i Oktober.

De ulike stillingene i Collegiet er:

Domina Nanna Helland Berger

Kopi av IMG_3600

«Domina/Dominus er oeverste leder og Sanctus Arnoldi Staedfortreder.»

Som leder har Nanna ansvaret for den daglige driften av Broderskabet. Dette innebærer blant annet å arrangere og lede Collegiets ukentlige styremøter. Hun har generell oversikt over Broderskabets gjøren og laden, og følger opp prosjekter i Broderskabets regi. Hun har også ansvar for å følge opp de andre styremedlemmene, og påse at alle oppgaver blir utført på en god måte.

Kontaktinfo Domina (leder) – Nanna Helland Berger (2. klasse)
41525914 – dominus@broderskabet.no

 

Vicedominus Jakob Olsen

IMG_3609

«Vicedomina/Vicedominus er neest oeverste leder, Domina/Dominus Hoeyre Haand og Staedfortreder»

Som nestleder bistår Jakob Domina, og resten av Collegiet i den daglige driften av Broderskabet. Han stiller opp når det er noe de andre styremedlemmene trenger hjelp med, og fungerer som stedfortreder for Domina når hun er borte. I tillegg arrangerer han det månedlige UGLE-møtet (UGLE: undergruppeledere), og jobber for å få til et godt samarbeid med undergruppene.

Kontaktinfo Vicedominus (nestleder) – Jakob Olsen (2. klasse)
41214889 – vicedominus@broderskabet.no

 

Phinancephut Julie Maria Thune Eide

IMG_3633

«Phinancephuten er Broderskabets gnier og passer paa det ettertragtede pængeskrin»

Som økonomiansvarlig, holder Julie oversikten over Broderskapets økonomi. Hun betaler regninger, bilag og evt. utgifter, og fører opp Broderskabets regnskap. Hun har også ansvar for å lære opp og hjelpe økonomiansvarlige i undergruppene, samt hjelpe faddersjefen med budsjettforslag og regnskapet til fadderukene.

Kontaktinfo Phinancephut (økonomisjef) – Julie Thune Eide (1.klasse)
90634607 – phinancephut@broderskabet.no

 

Chrönikeskriffuer Kaja Linnea Teichroeb

Copy of IMG_3611

«Chrönikeskriffueren er Broderskabets skrivlivarius og skriver alle vaare Chrönike fot at forteldæs»

Linnea er styrets sekretær, og skriver referat fra Collegiets styremøter, UGLE-møtene og allmøtene. Hun passer på at kontoret er ryddig, og sørger for at det bestandig er kaffe, te og kopper på bordet. Hun lager/oppdaterer også ulike skjemaer for Collegiet; alt fra godis-ansvar og vin-bøting til utlån av Broderskabskontoret. I tillegg står Linnea for arrangeringen av den årlige «Sekretærens Julegrøt» for arkitektstudentene.

Kontaktinfo Chrönikeskriffuer (sekretær) – Kaia Linnea Teichroeb (2. klasse)
45485644 – chronikeskriffuer@broderskabet.no

 

Ceremonimester Sofie Heien Haugstad

Kopi av IMG_3636

«Ceremonimester er Broderskabets phestloeve og skal soerge for at Bolden alltid er fuld»

Som arrangementsansvarlig i Collegiet, står Sofie for arrangementer og fester i regi av Broderskapet. Hun er leder for festgruppa, og innkaller til undergruppens møter. Hun lager en arrangementsplan for hvert semester, og sørger for at de faste arrangementene overholdes. Videre har Sofie ansvar for leie av Skiboli, og budsjett for innkjøp til arrangementene.

Kontaktinfo Ceremonimester (arrangementsansvarlig) – Sofie Heien Haugstad (1.klasse)
47606659 – ceremonimester@broderskabet.no

 

Blæstemester Maren Lovise Øby

IMG_3647

«Blæstemester er Broderskabets arkivirivarius og ser til at de mange papirer hænger på de raedte staeder.»

Blæstemesteren har ansvar for å informere om, og promotere Broderskabets og linjeforeningens arrangementer til medlemmene. Dette innebærer blant annet å lage plakater, teaserfilmer, bannere etc. Hun poster informasjon om Broderskabet, våre arrangementer og annet relevant på Broderskabets nettside og på Facebook og instagram. I tillegg leder Maren Lovise Broderskabets PR-gruppe og holder medlemmene oppdatert på litt av hvert som skjer i de forskjellige undergruppene, og på trinnene.

Kontaktinfo Blæstemester (PR-ansvarlig) – Maren Lovise Øby (5. klasse)
95459404 – blestemester@broderskabet.no

 

Troldmann Elise Brandsvik Skeide

IMG_3625

«Troldmann/Troldquinden er Broderskabets magiker og tryller de store pænge ind i kassen»

Troldmannen er bedriftskontakt og sponsoransvarlig, og står for å skaffe driftsmidler til linjeforeningen. Hun er bedriftenes kontaktperson i linjeforeningen, og opprettholder eksisterende samarbeidsavtaler og sponsoravtaler. Hun forhandler frem avtaler med nye samarbeidspartnere, samtidig som hun sørger for at ingen av sponsoravtalene går i konflikt med hverandre. Videre bistår hun undergruppene i annonsesalg og lignende, og holder oversikt over medlemsregisteret. Elise leder også Broderskabets profileringsgruppe, Connect, som arbeider med å skaffe sponsorer, bedriftspresentasjoner og omvisninger på arkitektkontor.

Kontaktinfo Troldmand (bedriftskontakt) – Elise Brandsvik Skeide (2. klasse)
92825404 – bedriftskontakt@broderskabet.no

 

Novicekommandeur Torgeir Ketilsønn Kjevik

Kopi av IMG_3630«Novicekommandeuren er Broderskabets phunisöse/phunisöer og arrangerer de mange phestlighæder foer Phuniseringen medio Septembris.»

Faddersjefen har hovedansvar for å arrangere fadderukene, og står for struktureringen av fadderopplegget. Torgeir rekrutterer og organiserer faddere, og delegerer ansvaret for arrangementer til de ulike faddergruppene. Han lager budsjettforslag før fadderukene, og holder oversikt over innkjøp i denne perioden. Sist, men ikke minst har han ansvar for å skape goood stemning, og gi et godt førsteinntrykk til de nye arkitektstudentene!

Kontaktinfo Novicekommandeur (faddersjef) – Torgeir Ketilsønn Kjevik (1. klasse)
.. – novicekommandeur@broderskabet.no

 

*Undergruppeleder-møte