nyitrondheimoversikt

Samfundet er et sentralt sted for mange studenter. Her arrangeres det mange forskjellige konserter, forestillinger, fester, debatter osv.

Gløshaugen er campusen for realfagene på NTNU og den ligger sentralt i forhold til Trondheim sentrum. Vi holder til midt i campus i sentralbygget, også kjent som «stripa».

 

stripa1etg

Stripa ligger sentralt midt i campus. I første etasje finner du:
Blå: SiT storkiosk
Svart: Hangaren aka. kantina
Rødt: Dette er linjeforeningshuset vårt. Her arrangerer Broderskabet flere fester i løpet av året. Du kommer til å bli godt kjent med Skiboli i løpet av fadderperioden.

stripa2etg

I 2. etg på Stripa finner du:
Blå: Linjeforeningskontoret
Rødt: Akademika, Gløshaugens bokhandel
Svart: Arkitekturbiblioteket

nyitrondheimstripa

Rødt: Dette er førsteklasse sin tegnesal. For å komme hit går du opp trappen rett ovenfor arkitekturbiblioteket i 2.etasje på stripa. Inngangen er merket med en pil på kartet.

Blå: Dette er andreklasse sin tegnesal.