BYEN OG GLØS

nyitrondheimoversikt

Samfundet er et sentralt sted for mange studenter. Her arrangeres det mange forskjellige konserter, forestillinger, fester, debatter osv.

Gløshaugen er campusen for realfagene på NTNU og den ligger sentralt i forhold til Trondheim sentrum. Vi holder til midt i campus i sentralbygget, også kjent som «stripa».

 

stripa1etg

Stripa ligger sentralt midt i campus. I første etasje finner du:
Blå: SiT storkiosk
Svart: Hangaren aka. kantina
Rødt: Dette er linjeforeningshuset vårt. Her arrangerer Broderskabet flere fester i løpet av året. Du kommer til å bli godt kjent med Skiboli i løpet av fadderperioden.

stripa2etg

I 2. etg på Stripa finner du:
Blå: Linjeforeningskontoret
Rødt: Akademika, Gløshaugens bokhandel
Svart: Arkitekturbiblioteket

nyitrondheimstripa

Rødt: Dette er førsteklasse sin tegnesal. For å komme hit går du opp trappen rett ovenfor arkitekturbiblioteket i 2.etasje på stripa. Inngangen er merket med en pil på kartet.

Blå: Dette er andreklasse sin tegnesal.