For generelle henvendelser kontakt oss på Kontakt@broderskabet.no.
Vi håper du ikke nøler med å kontakte oss dersom det er noe du lurer på.

Collegiet har fast møtetid på kontoret onsdager mellom kl.16:15-17:30. Kontoret vår finner du i 2. etg på Stripa (rett ved siden av Akademika).


Er du ute etter å kontakte et spesielt medlem i Collegiet eller en undergruppe kan du se nedover på denne siden. Ønsker du å vite mer om Collegiet eller undergruppene kan du kikke på fanen «Om Broderskabet».

COLLEGIET (hovedstyret)

Domina (leder) – Sanne Storesund Hansson (3. klasse)
41598070 – dominus@broderskabet.no

Vicedomina (nestleder) – Yngvild Wiborg (3. klasse)
97144929 – vicedominus@broderskabet.no

Phinancephut (økonomisjef) – Nanna Helland Berger (2.klasse)
41525914 – phinancephut@broderskabet.no

Chrönikeskriffuer (sekretær) – Siri Nerbø Mevold (3. klasse)
90560240 – chronikeskriffuer@broderskabet.no

Ceremonimester (arrangementsansvarlig) – Renate Bryhn (3.klasse)
48035468 – ceremonimester@broderskabet.no

Blæstemester (PR-ansvarlig) – Hallgeir Braut (3. klasse)
95411524 – blestemester@broderskabet.no

Novicekommandeur (faddersjef) – Kristine Krokeide (2. klasse)
41387261 – novicekommandeur@broderskabet.no

Troldmand (bedriftskontakt) – Jakob Olsen (2. klasse)
41214889 – bedriftskontakt@broderskabet.no


JUBILEUMKOMITEEN

Leder – Maren Haraldstad Heier
jubileum@broderskabet.no


UNDERGRUPPER

Tidsskriftet A – post@tidsskrifteta.no

Arkitekthjelpen – post@arkitekthjelpen.no

Connect – connect@broderskabet.no
Hoeychoret – hoeychoret@broderskabet.no
Arrangementsgruppen – ceremonimester@broderskabet.no
ArkitekTUR – tur@broderskabet.no
Bryggegruppen – brygg@broderskabet.no
Bævern’s Balljklubb – BB@broderskabet.no


Ønsker du å sende oss noe i posten er det lurest å bruke denne adressen:

Arkitektstudentenes Broderskab
Alfred Getz’ vei 3
Sentralbygg 1
7491 Trondheim