For generelle henvendelser kontakt oss på post@broderskabet.no.
Vi håper du ikke nøler med å kontakte oss dersom det er noe du lurer på.

Collegiet har fast møtetid på kontoret mandager mellom kl.16:15-17:30. Kontoret vår finner du i 2. etg på Stripa (rett ved siden av Akademika).


Er du ute etter å kontakte et spesielt medlem i Collegiet eller en undergruppe kan du se nedover på denne siden. Ønsker du å vite mer om Collegiet eller undergruppene kan du kikke på fanen «Om Broderskabet».

COLLEGIET (hovedstyret)

Dominus(leder) – Espen Samdal (2. klasse)
473 57 280 – dominus@broderskabet.no

Vicedomina (nestleder) – Kaia Ingelill Mårtensson Aune (2. klasse)
952 96 906 – vicedominus@broderskabet.no

Phinancephut (økonomisjef) – Haakon Bergsholm (1.klasse)
938 25 148 – phinancephut@broderskabet.no

Chrönikeskriffuer (sekretær) – Cornelius Dolmseth (1. klasse)
415 71 965 – chronikeskriffuer@broderskabet.no

Ceremonimester (arrangementsansvarlig) – Sophie Sandaker (2.klasse)
993 34 636 – ceremonimester@broderskabet.no

Blæstemester (PR-ansvarlig) – Nikolay Hjertaas (2. klasse)
481 58 473 – blestemester@broderskabet.no

Novicekommandeur (faddersjef) – Sanne Storesund Hansson (1. klasse)
415 98 070 – novicekommandeur@broderskabet.no

Troldquinde (bedriftskontakt) – Gunnbjørg Andersen Hole (2. klasse)
482 33 313 – bedriftskontakt@broderskabet.no


JUBILEUMKOMITEEN

Leder – Maren Haraldstad Heier (2. klasse)
414 38 327 – jubileum@broderskabet.no


UNDERGRUPPER

Tidsskriftet A – post@tidsskrifteta.no

Arkitekthjelpen – post@arkitekthjelpen.no

Connect – connect@broderskabet.no
Hoeychoret – hoeychoret@broderskabet.no
Arrangementsgruppen – arrangement@broderskabet.no
ArkitekTUR – tur@broderskabet.no
Bryggegruppen – brygg@broderskabet.no
Bævern’s Balljklubb – BB@broderskabet.no
Lett på Tråd – lettpatrad@broderskabet.no


Ønsker du å sende oss noe i posten er det lurest å bruke denne adressen:

Arkitektstudentenes Broderskab
Alfred Getz’ vei 3
Sentralbygg 1
7491 Trondheim