For generelle henvendelser kontakt oss på post@broderskabet.no.
Vi håper du ikke nøler med å kontakte oss dersom det er noe du lurer på.

Collegiet har fast møtetid på kontoret mandager mellom kl.16:15-17:30. Kontoret vår finner du i 2. etg på Stripa (rett ved siden av Akademika).


Er du ute etter å kontakte et spesielt medlem i Collegiet eller en undergruppe kan du se nedover på denne siden. Ønsker du å vite mer om Collegiet eller undergruppene kan du kikke på fanen «Om Broderskabet».

COLLEGIET (hovedstyret)

Domina(leder) – Vera Slapø Nes (3. klasse)
920 28 237 – dominus@broderskabet.no

Vicedominus (nestleder) – Espen Samdal (2. klasse)
473 57 280 – vicedominus@broderskabet.no

Phinancephut (økonomisjef) – Kaia Ingelill Mortensson Aune (2.klasse)
952 96 906 – phinancephut@broderskabet.no

Chrönikeskriffuer (sekretær) – Henrik Skovli (2. klasse)
902 62 727 – chronikeskriffuer@broderskabet.no

Ceremonimester (arrangementsansvarlig) – Sophie Sandaker (2.klasse)
993 34 636 – ceremonimester@broderskabet.no

Blæstemester (PR-ansvarlig) – Hege Akernes Olsen (2. klasse)
951 48 300 – blestemester@broderskabet.no

Novicekommandeur (faddersjef) – Martin Haga Hamarsland (2. klasse)
481 07 603 – novicekommandeur@broderskabet.no

Troldmand (bedriftskontakt) – Sondre Knutsen (3. klasse)
479 69 622 – bedriftskontakt@broderskabet.no


UNDERGRUPPER

Tidsskriftet A – post@tidsskrifteta.no

Arkitekthjelpen – post@arkitekthjelpen.no

Connect – connect@broderskabet.no
Hoeychoret – hoeychoret@broderskabet.no
Arrangementsgruppen – arrangement@broderskabet.no
ArkitekTUR – tur@broderskabet.no
Bryggegruppen – brygg@broderskabet.no
Bævern’s Balljklubb – BB@broderskabet.no
Lett på Tråd – lettpatrad@broderskabet.no


Ønsker du å sende oss noe i posten er det lurest å bruke denne adressen:

Arkitektstudentenes Broderskab
Alfred Getz’ vei 3
Sentralbygg 1
7491 Trondheim