Bedrift?

Bedrifter som ønsker å ta kontakt med Broderskabet kan henvende seg til vår bedriftskontakt Rikke Eftang Meinich via:

Mail: bedriftskontakt@broderskabet.no

Mail: rikkeeme@stud.ntnu.no

Tlf: +47 94158085