Immatrikuleringsball 2020

Arkitektstudentenes Broderskab avholdt Immatrikuleringsball lørdag 5. september. Etter phunisering og immball er endelig et nytt kull er innviet i Broderskabets tradisjoner og fellesskap. Vi vil takke alle førsteklassingene og alle andre som møtte opp og gjorde imm.ballet vårt til en utrolig hyggelig begivenhet!

Førsteklasse Arkitektur 2020 – Del 1
Førsteklasse Arkitektur 2020 – Del 2