Generalforsamling 2017

Brødre ytem søstre

Dere er herved invitert til Broderskabets generalforsamling 2017, der alle medlemmer av linjeforeningen har møte- og stemmerett. Den vil finne sted i S5, torsdag 27. april fra 18:00. (Og ja, dato i utsendt mail er feil) Her vil det foregå mye spennende, og etter generalforsamlingen er alle invitert til ene etterfest på Skiboli! Under selve generalforsamlingen vil det blant annet bli valg av 4 stillinger i collegiet, konsert av Hoeychoret og vi serverer GRATIS PIZZA!

Saklisten finner dere ved å følge denne linken:

https://docs.google.com/document/d/1Jqpy3gG52-ZBHwSmPySTan6VmR5kG32NaQuY1LLMWM8/edit?usp=sharing

De fire nye stillingene som skal velges inn er Domina/Dominus, Troldmand, Ceremonimester og Phinancephut. Denne gangen er vil det være mulig å stille til vervene i forkant av generalforsamlingen. Dette gjøres ved å sende mail til post@broderskabet.no, der du skriver navn, klasse og vervet du ønsker å stille til. Det vil også være mulig å stille under selve generalforsamlingen som vanlig.

Onsdag 26 april kommer det til å være åpent kontor i lunsjen (12-13), der det vil være salg av kake og muligheter for å stille spørsmål angående stillingene.

Collegiet kommer på denne generalforsamlingen til å presentere helt nytt vedtektsforslag (se vedleggene), med bakgrunn i blant annet en omstrukturering av linjeforeningens nåværende praksis – fra å ha et allmøte og generalforsamling i året til å organisere foreningen rundt én årlig generalforsamling.  Andre endringer er også gjort med tanke på påvirkningskraft og tilhørighet for medlemmene.

Vi anbefaler alle å se over de gjeldende vedtektene, forlagene til vedtektsendringer og regnskapet for 2016, da disse vil være svært aktuelle under generalforsamlingen.

Forslag til vedtektsendringer kan sendes inn innen én uke før generalforsamlingen finner sted. Eventueltsaker må være Collegiet i hende i god tid før møtedagen.

Vi gleder oss til å se dere der, og trykk gjerne på «attending» på facebookarrangementet til Broderskabet for å få på oppdateringer i forkant av generalforsamlingen. Også er det naturligvis bare å ta kontakt om dere har noen spørsmål, kommentarer eller andre henvendelser.

Og nevnte vi gratis pizza?

Vennlig hilsen

Collegiet v/Vera Slapø Nes

Domina, leder i Broderskabet
Arkitektstudentenes Linjeforening ved NTNU
dominus@broderskabet.no
920 28 237

Vedlegg:

Gjeldende vedtekter for Arkitektstudentenes Broderskab

Endringsforslag vedtektene

Endringsforslag til vedtektene

Regnskap