Broderskabets nye styremedlemmer

Onsdag 21.oktober ble 4 nye stillinger i broderskapet bestemt gjennom valg på allmøtet. De nye styremedlemmene er:

Vicedomina: Ane
Blæstemester: Anders
Novicekommandeur: Malin
Chrönikeskriffuer: Vera

broderskabet

Slik ser det nye styret ut!
(Fra venstre: Simon, Jo, Ane, Olaf, Maria, Anders, Malin & Vera)