Broderskabets nye styremedlemmer

Onsdag 21.oktober ble 4 nye stillinger i broderskapet bestemt gjennom valg på allmøtet. De nye styremedlemmene er: Vicedomina: Ane Blæstemester: Anders Novicekommandeur: Malin Chrönikeskriffuer: Vera Slik ser det nye styret ut! (Fra venstre: Simon, Jo, Ane, Olaf, Maria, Anders, Malin & Vera)