Saksliste for allmøtet 21. oktober

Her kommer [sakslisten] til allmøtet for Arkitektstudentenes Broderskab onsdag 21. oktober. Dersom du har en eventueltsak til møtet kan du sende mail til dominus[at]broderskabet.no, men husk å sende denne i god tid før møtet. Under allmøtet vil det bli valg av fire stillinger til hovedstyret for linjeforeningen, mer info om disse vil komme via flere informasjonskanaler, det samme gjelder tid og sted for møtet.

Håper vi sees!