Vernissage for 2. klasse

Fredag 29. mai åpnet 2. klasse utstillingen av årets eksamensprosjekter. Dette semesteret har de jobbet med å prosjektere byboliger i et område ved Nyhavna i Trondheim. Dette stedet er i dag et havne- og industriområde, men vil bli transformert til bymessig bebyggelse i de neste tiårene. I oppgaven har studentene fått tildelt et prosjekt innenfor denne bebyggelsesplanen.… Les mer Vernissage for 2. klasse

17. mai-frokost

Styret arrangerte i år 17. mai-frokost for alle arkitektstudenter på nyoppussede Skiboli (arkitektstudentenes «kjeller»). Det var supert oppmøte, og med cava og koldtbord sørget vi for at alle fikk kjenne på 17. mai-stemningen! Etterpå dro vi sammen ned til byen, og gikk i folketoget med fane og obligatorisk maskot. Dette må gjentas, vi gleder oss til neste… Les mer 17. mai-frokost