Debatt og A-lansering

Mandag 16. mars arrangerte Tidsskriftet A og Studentrådet AB debatt om arkitektstudiet ved NTNU. Masterprogrammet i arkitektur går denne våren gjennom en større evaluering og A ønsket i den forbindelse å få fram studentenes meninger. Aller mest ville de kanskje at studentene skal begynne å snakke sammen og diskutere utdannelsen sin. Det ble heftige diskusjoner og høy deltagelse fra salen. Noen havnet i en identitetskrise: «Er jeg arkitekt? Skal jeg bli arkitekt? Hva er en arkitekt?» Andre tok kanskje et valg: «Skal jeg prosjektere realistisk eller visjonært? Kan jeg gjøre begge deler?» Noen slapp monsteret ut av skapet: «Jeg er redd for å gå ut i arbeidslivet.» Noen lurte på hva vi trodde vi holdt på med: «Går dere på skole eller universitet?» Andre var bekymret for at utdannelsen ikke ender i en jobb: «Jeg kan ikke prosjektere i DAK.» Mange utrolig spennende temaer ble tatt opp, og alltid var det minst to sider av saken. Vi følte på studentengasjementet, og det var herlig!

Foto: Julie Fosse

IMG_5824

IMG_5819

IMG_5820